Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu Luncii

Nicoleta TĂNASĂ

CONSILIER PRINCIPAL

Achiziții publice

Doina-Liliana COSTÎN

BIBLIOTECAR

Biblioteca comunală

Liviu BERGHIEVA

INSPECTOR SUPERIOR

Contabilitate, finanțe, impozite

Pavel IURENIUC

INSPECTOR SUPERIOR

Contabilitate, finanțe, impozite

Viorica ALEXANDRU

CONSILIER DEBUTANT

Contabilitate, finanțe, impozite

Vasile-Ion CONSTANTIN

REFERENT SUPERIOR

Contabilitate, finanțe, impozite

Costel PITARU

INSPECTOR SUPERIOR

Urbanism și amenajarea teritoriului

Alexandru COFLER

CONSILIER SUPERIOR

Agricol și fond funciar

Gloria-Ramona VODA

INSPECTOR PRINCIPAL

Agricol și fond funciar

Milica PITARU

INSPECTOR SUPERIOR

Agricol și fond funciar

Cristina-Ioana LUNGU

INSPECTOR ASISTENT

Agricol și fond funciar

Alexandra HOREA

INSPECTOR DEBUTANT

Asistență socială

Filip-Eugen DAVILEVICI

CONSILIER

Protecția mediului, situații de urgență și apărarea împotriva incendiilor

Marcu-Toader BUTA

POLIȚIST LOCAL

Poliția locală

Virgil CHITICARIU

REFERENT

Poliția locală

Cătălin VĂCĂRIȚA

CONSILIER

Administrativ și gospodărire comunală

Marcel AVRAM

MUNCITOR

Administrativ și gospodărire comunală

Gavril TETREAG

ȘOFER (PSI)

Administrativ și gospodărire comunală

Doru CIOBANU

ȘOFER (PSI)

Administrativ și gospodărire comunală

Ilie BOCA

ȘOFER (PSI)

Administrativ și gospodărire comunală

Măriuța CRASMARI

ADMINISTRATOR

Administrativ și gospodărire comunală

Elena CHITICARIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

Asistență medicală comunitară

Ioan ILISESCU

CONSILIER

Cămine culturale

Post vacant

REFERENT NORMA 1/2

Cămine culturale

Post vacant

AUDITOR PRINCIPAL

Audit intern

Post vacant

CONSILIER SUPERIOR

Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și biblioteca comunală

Post vacant

ȘEF BIROU

Contabilitate-finanțe, impozite și taxe locale

Post vacant

INSPECTOR DEBUTANT

Asistență socială și autoritate tutelară

Post temporar vacant

CONSILIER

Protecția mediului, situații de urgență și apărarea împotriva incendiilor

Post vacant

POLIȚIST LOCAL

Poliția locală

Post vacant

ASISTENT MEDICAL

Asistență medicală comunitară

Post vacant

ASISTENT MEDICAL

Asistență medicală comunitară

Sari la conținut