Corneliu-C-tin BUSUIOC

Consilier Local
Președintele Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism
Vechimea în administrație publică:
6 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut