Ion
CIURLĂ

Consilier Local
Membru Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism
Vechimea în administrație publică:
6 ani
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut