Vasile
MATEI

Consilier Local
Membru Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut