Vasile
HOREA

Consilier Local
Membru Comisia pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut